<=================> T N T C W U - திருச்சி மாவட்ட சங்கம் தங்களை தோழமையுடனும், நட்புடனும் வரவேற்கிறது <=================>

Thursday, 26 October 2017

 மதுரையில் 21-10-2017 அன்று தமிழ் மாநில BSNL ஊழியர் சங்கத்தால் நடத்தபட்ட "மகத்தான நவம்பர் புரட்சியின் நுற்றாண்டு விழா கருத்தரங்க" காட்சிகள்

பகுதி   1 >>>>>>

பகுதி    2 >>>>>>