<=================> T N T C W U - திருச்சி மாவட்ட சங்கம் தங்களை தோழமையுடனும், நட்புடனும் வரவேற்கிறது <=================>

Wednesday, 23 August 2017

  பணிப்பாதுகாப்பு கோரிக்கை தின ஆர்ப்பாட்டம்

 நாள்     :   23-08-2017 புதன்கிழமை ,

இடம்     : அனைத்துக்கிளைகள் 

உறுப்பினர்கள் தவறாது கலந்துக் கொள்ளுமாரு கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம்.